Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

άτιτλο

Πίσω απ' όλα σου τα καταφύγια
συστέλλεται αυτή η αμείλικτη διαφάνεια του οικείου

0 προσεγγίσεις: