Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

άτιτλο

πέρασα όλες μου τις νύχτες
δακτυλογραφώντας τη λέξη δίψα

0 προσεγγίσεις: