Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ατιτλο

Η ιστορία παρεκκλίνει
πίσω από εκείνους που επανδρώνουν
τα μεγάλα σας θαύματα

0 προσεγγίσεις: