Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

άτιτλο


Χάθηκα
ανάμεσα σε ορυκτούς ανθρώπους
αναζητώντας εκείνο το αντίβαρο της βίας

0 προσεγγίσεις: