Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Ο μικρός θεός δεν είναι εκεί*

Πόσο αυστηρά μας καταπίνει το μέτριο
σχεδόν με την ευλάβεια της μέρας
*Από τη Γαλήνη του Ηλία Βενέζη

0 προσεγγίσεις: