Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Άτιτλο


Πώς μετρούνται οι υπόγειες αποστάσεις
αυτός ο ανυπέρβλητος δυϊσμός της ανίας;

*
Γράψτε εκατό χιλιάδες ποιητικές σελίδες
ποτέ εκ των έσω.

0 προσεγγίσεις: