Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Άτιτλο

κρεμασμένοι από τις βρύσες
το πρωί προσευχόμαστε
κάτω από τη σκιά των cacao de madre
το ποίημα 
μιλάει για το παρόν
αλλά παραμένει προφυλαγμένο

0 προσεγγίσεις: