Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

άτιτλο

Τα μπουκάλια είναι φτιαγμένα από άμμο
για να κρατούν μέσα τους
τη δίψα μιας απέραντης ερήμου

0 προσεγγίσεις: