Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012


H αιωνιότητα πλανιέται 
γύρω από μια αδιαπέρατη έχθρα για το χρόνο

0 προσεγγίσεις: