Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


Στα κουτιά της μπύρας
η ίδια λέξη σ' όλες τις γλώσσες
και εσύ επέμενες τα πρωινά να πίνεις άγρια
γράφοντας πάνω
πως η σιωπή δεν έχει διαλέκτους

0 προσεγγίσεις: